Lidmaatschap

Voorwaarden

Aan het lidmaatschap van de Havenclub Amsterdam zijn enkele voorwaarden verbonden. Deze zijn vastgelegd in de statuten van de Havenclub Amsterdam. Kort samengevat zijn de voorwaarden als volgt:

  • U heeft een leidinggevende functie (zelfstandige ondernemers en firmanten voldoen automatisch aan dit criterium).
  • U heeft affiniteit met de haven en haar activiteiten.
  • U bent langer dan zes maanden werkzaam in of ten gunste van het Amsterdam Noordzeekanaalgebied.
  • U wordt - op voordracht van tenminste twee Havenclubleden - lid op persoonlijke titel.
  • U bent van plan regelmatig deel te nemen aan Havenclubbijeenkomsten. U bent niet verplicht elke keer tijdens het diner te blijven. Alleen even binnenstappen voor de borrel is ook prima. Maar pas wanneer u op ongeveer de helft van de bijeenkomsten aanwezig bent, zult u zien dat het netwerk ook voor u gaat werken.
  • Van u wordt wel verwacht dat u zich - wanneer u aanschuift bij het Havenclubdiner - voorafgaand aan de Havenclubavond even aanmeldt, zodat de kok weet voor hoeveel mensen hij moet inkopen. Dit kan tot uiterlijk de dinsdag van te voren via de website en anders telefonisch bij het bestuur via bestuur@havenclub.nl.
  • Mocht u - na aanmelding - onverhoopt verhinderd zijn, dan wordt het ook op prijs gesteld als u zich even afmeldt.
  • Tijdens het Havenclub-diner zijn de heren verplicht een kolbert en stropdas te dragen (op straffe van een rondje). Voor dames gelden er geen bijzondere kledingvoorschriften.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunnen Havenclubleden u als kandidaatlid aanmelden via het online aanmeldformulier. U kunt zich ook zelf - of via een Havenclublid - via de Commissie van Advies als kandidaatlid (laten) voordragen.

Procedure

Na uw aanmelding of voordracht wordt u door de Havenclub Amsterdam uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Commissie van Advies. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op een van de eerstvolgende Havenclub-avonden, voorafgaand aan het diner. De Commissie van Advies zal u tijdens deze ballotage vertellen over de historie en gebruiken van de Havenclub Amsterdam en al uw vragen beantwoorden. Zij beoordelen - met een knipoog - of uw lidmaatschap zal bijdragen aan het doel van de Havenclub Amsterdam.

De Commissie van Advies brengt vervolgens advies uit aan het bestuur over uw kandidaatlidmaatschap. Indien een positief advies wordt uitgebracht, zult u worden uitgenodigd aan te zitten aan het Havenclubdiner. Tijdens het diner zal de voorzitter van de Havenclub Amsterdam - of zijn plaatsvervanger bij afwezigheid van de voorzitter - u vragen uzelf even voor te stellen aan de aanwezige leden. De aanwezige leden krijgen vervolgens de gelegenheid u over uw kennis van en ervaring in de haven, uw huwelijkse staat en uw hobbies aan de tand te voelen en u als medelid al dan niet te accepteren. Doorloopt u deze procedure - en wij verwachten dat u dat glansrijk zult doen - dan mag u zichzelf lid van de Havenclub Amsterdam noemen en zult u inloggegevens voor het besloten deel van deze website ontvangen.

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Havenclub Amsterdam kost € 85,- per jaar. Voor gepensioneerde leden geldt een gereduceerd tarief van € 42,50 per jaar. U ontvangt voor dit lidmaatschapsgeld jaarlijks een factuur van de penningmeester.

U wordt daarnaast vriendelijk verzocht na elke bijeenkomst de kosten van het diner en de genoten consumpties rechtstreeks af te rekenen met de locatie. De kosten van het Havenclubdiner variëren van € 30,- tot € 45,- per keer, excl. drank en parkeerkosten. Mocht u onverhoopt vergeten zijn het diner af te rekenen, meldt u zich dan even bij de penningmeester of de locatie om alsnog af te rekenen.

Deze website is beveiligd d.m.v. reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.