Havenclub Amsterdam

Havenclub Amsterdam heeft tot doel regelmatig persoonlijk contact te bevorderen tussen leidinggevenden die betrokken zijn bij de haven- en transportactiviteiten in het Noordzee-kanaalgebied en zo voor haar leden een netwerk te creëren onder havengerelateerde bedrijven. Hiermee wordt onderlinge bedrijvigheid gestimuleerd.

Dit doel bereikt de Havenclub door het organiseren van gezellige activiteiten, waaronder het maandelijkse Havenclubdiner. De Havenclub komt elke derde donderdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) vanaf 17.30 uur bij elkaar voor een diner. Daarbij is er veel gelegenheid te netwerken tijdens het voorafgaande aperitief. Tijdens het diner wordt gediscussieerd over actuele onderwerpen in het havengebied. Aansluitend is er gelegenheid na te praten onder het genot van koffie/thee en/of een digestief.

De Havenclub Amsterdam is geen belangenvereniging en neemt geen standpunten in, maar biedt wel een podium voor een informele discussie over belangrijke thema's. Alles wat tijdens het diner gezegd wordt, wordt op persoonlijke titel uitgesproken en wordt geacht binnenskamers te blijven.

De Havenclub Amsterdam heeft momenteel ongeveer 200 leden. De leden zijn afkomstig uit de meest uiteenlopende beroepsgroepen en hebben een leidinggevende functie bij ondernemingen met belang bij het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. De Havenclub vormt met haar leden een tamelijk natuurgetrouwe afspiegeling van de havensector. Havenbedrijven vormen daarbij een vrij belangrijk onderdeel, maar ook luchthaven Schiphol en bedrijven uit de Zaanstreek zijn vertegenwoordigd. Hoewel de haven nogal eens als een typische “mannengemeenschap” wordt beschouwd, is inmiddels 10% van de leden van het vrouwelijk geslacht.

Nieuwe leden worden door bestaande leden voorgedragen en doorlopen een informele ballotageprocedure, waarin het doel en de werkwijze van de Havenclub kort wordt toegelicht.

Voor meer informatie over de Havenclub Amsterdam en haar lidmaatschap kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@havenclub.nl.

Bijeenkomsten

Havenclub bijeenkomst 2023/10 Bedrijfsbezoek Nova College IJmuiden

donderdag19oktober20231700
Nova College Scheepvaart

Havenclub bijeenkomst 2023/11

donderdag16november20231730
Brasserie & restaurant De IJmond

Havenclub bijeenkomst 2023/12

donderdag14december20231730
Seamen's centre Amsterdam

Havenclub Nieuws

Geen nieuws