Bedenk de nieuwe naam voor de grootste zeesluis ter wereld!

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt maar liefst 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Volgens planning varen de eerste schepen begin 2022 door de nieuwe zeesluis.

Bij de grootste sluis ter wereld hoort ook een passende, nieuwe naam. Tot 4 augustus kan iedereen hiervoor een naam indienen via het online formulier.

Wordt uw ingestuurde naam gekozen? Dan draagt de zeesluis in ieder geval 100 jaar de naam die u verzonnen heeft en bent u aanwezig bij de opening!

Bekijk voor het insturen van een naam de regels en voorwaarden. Je kan namelijk maar één naam insturen.

Deze prijsvraag is een initiatief van gemeente Velsen en Rijkswaterstaat, dat van harte wordt gesteund door de Havenclub!