Lustrumborrel ter ere van ons 70-jarig bestaan AFGELAST

Geachte Leden van de Havenclub Amsterdam,

De gisteravond door de regering aangekondigde maatregelen om het COVID-virus (hopelijk) verder in te perken hebben ons, het Bestuur van de Havenclub Amsterdam, doen besluiten de aangekondigde livestream op 8 oktober a.s. vanuit Brasserie & Restaurant IJmond GEEN doorgang te laten vinden.

Helaas, doch dit is de harde werkelijkheid van deze gecompliceerde periode.

Voorbereidingen voor deze live-uitzending waren voor ons, samen met en ondersteund door Roel Mostert en Yasemin Demirtas van AMPORTS bijna 24/7 in wording. Het mediabedrijf voor camera’s, licht e.d. was opgelijnd, het draaiboek was hoegenaamd klaar. Vele communicatie en virtuele meetings hebben plaatsgevonden om een uitzending te realiseren die eer doet aan het lustrum van onze Havenclub. Verder is onze Havendichter Mannes Boelen druk geweest met het opstellen van een prachtig dichtwerk en heeft Restaurant IJmond alles in het werk gesteld om deze uitzending (waar ongeveer 15 personen bij betrokken zouden zijn!) mogelijk te maken. Ook onze webmaster en lid van de Commissie van Advies Ingrid Meuwissen heeft wederom veel tijd geïnvesteerd in het versturen van de uitnodigingen en de overzichten van de aanmeldingen, waarvoor dank. Mark Emmelot, de creatieve geest van het Bestuur, heeft alle voorbereidingen voor inkoop van de borrelpakketten gedaan, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wij missen u en de Havenclub-avonden! Wat in het korte verleden gewoon was, blijkt op dit moment heel speciaal. Bijeenkomsten in prachtig Amsterdam of de IJmond-regio met enthousiaste leden, sprekers, presentaties, het balloteren van kandidaat-leden, een lach en serieuze zaken; ik en wij hopen - bijna weemoedig terugkijkend! - dat wij dit binnen afzienbare tijd weer “gewoon” (en dus heel speciaal) voor u mogen organiseren.

Pleister op de wonde
U kunt zich nog wel tot aanstaande vrijdag 2 oktober via de website aanmelden voor het borrelpakket! Na ontvangst daarvan kunt u zelf in de huiselijke kring toch met een borrel en een knabbel proosten op ons jubileum. Een schrale troost, maar wellicht toch een pleister op de wonde.

Afsluitend wens ik u vooral gezondheid toe.
Het COVID-virus is geen sinecure, denk goed om uzelf en uw naasten!

Wij houden u op de hoogte.

Menno Wognum
voorzitter