Lustrumfeest gaat (helaas) NIET door

Beste leden van de Havenclub,

Middels deze mail moet ik u berichten dat het uitgestelde Lustrumfeest GEEN doorgang zal vinden. Geen lichte beslissing doch wat ons betreft wel een doordachte.

Wij hebben als Bestuur moeten concluderen dat de aanmeldingen voor het feest achter zijn gebleven bij de verwachting. Vanzelfsprekend heeft dit te maken met de nog immer geldende regels en onzekerheden met betrekking tot Covid.

U begrijpt dat zowel de Lustrumcommissie als het Bestuur u graag een “ouderwetse” feestavond met spijs, drank en vermaak hadden willen bieden.

Afgelopen jaar heb ik bericht dat uitstel destijds geen afstel was. Nu wij op dit moment geen mogelijkheden zien een en ander nog dit jaar te organiseren, hebben wij wel de beslissing genomen om de Lustrumviering niet nog een jaar door te schuiven, maar hopelijk het volgende Lustrum van onze mooie Havenclub wel gepast te kunnen vieren.

Hartelijk dank bij deze aan de Lustrumcommissie onder leiding van onze Mannes Boelen voor hun grote inzet! Aan hun enthousiasme en inspanningen heeft deze beslissing zeker niet gelegen.

Hoe nu verder ten aanzien van reguliere Havenclub-bijeenkomsten? Wij blijven de ontwikkelingen over Covid-maatregelen op de voet volgen. Zodra onze geachte interim-Regering besluit tot het weer door kunnen laten gaan van bijeenkomsten zonder beperkingen zullen wij direct de agenda’s weer trekken en u informeren. Over interim-Regering gesproken; zie bijgaande link naar een gedicht van onze Havendichter. Toch nog wat luchtig vermaak