17 oktober 2019: BLV

Op 17 oktober 2019 kwam de Havenclub voor het eerst weer bijeen na het zomerreces. Er waren 41 leden aanwezig bij De Ijmond, dus een redelijke opkomst. Arjan Honing en Marylou Overmeer werden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. De vergadering vroeg wat hun ertoe gebracht had om zich kandidaat te stellen. Het enthousiasme waarmee deze vragen werden beantwoord, was overtuigend genoeg voor de vergadering om hen als nieuwe bestuursleden welkom te heten. Arjan als secretaris en Marylou als algemeen bestuurslid.

Na het hoofdgerecht hield Florian Vreeburg een verhandeling, met beelden/powerpoint, over de betekenis van IJmuiden als cruiseport en de positie van KVSA daarin. Hij vertelde o.a. een geestig verhaal van een cruiseschip dat IJmuiden aandeed als één van de havens tijdens een cruise langs `de parels van de Noordzee, waarbij een aantal passagiers als hoogtepunt van hun bezoek terecht kwamen bij de Hema in IJmuiden. Tot slot van zijn betoog kregen alle aanwezigen als aandenken een chocoladeletter van de Hema.

Vervolgens declameerde onze huisdichter Mannes Boelen op zijn bekende wijze een gedicht over alles wat zich afgelopen zomer in en rondom Amsterdam heeft afgespeeld. Het gedichtendrieluik is na te lezen in onze gedichtenbundel. Om 22.00 uur toog ieder, althans het merendeel, voldaan huiswaarts.

Met dank aan Ferry Bongenaar voor het verslag en aan Ton Pollé voor de foto's.