28 februari 2019 - ALV

Op 28 februari 2019 hield de Havenclub haar jaarlijkse ALV in de Industrieele Groote Club. Een kleine 45 leden waren aanwezig. De vergaderstukken zijn te downloaden via onze website.

Mannes Boelen stelde Prangende vragen in zijn gedicht dat hij die avond voordroeg. U kunt het nalezen/naluisteren in onze gedichtenbundel. Vanwege de overweldigende interesse in de vacature voor secretaris van het bestuur, gaf het bestuur aan nog even iets langer nodig te hebben voor de selectie van de juiste kandidaat. Ook zal er een nieuwe bestuursfunctie bijkomen. De twee vacatures zullen zos nel mogelijk worden ingevuld vanuit de voorgedragen kandidaten.

De voltallige Commissie van Advies heeft besloten haar zittingstermijn weer met een jaar te verlengen. De nieuwe kascommissie bestaat komend jaar uit Annemarie Haasjes, Hans van Aalderen, Ton Pollé en reservelid Klaas Winters.