18 januari 2018: Captains diner

Op deze druk bezochte Havenclubavond in Graan voor Visch is een formele Haven(club)-dichter aangesteld in de persoon van Mannes Boelen. Uw Voorzitter overviel Mannes niet met de vraag Havendichter te worden, deze had zijn eerste gedicht al op zak en voorgedragen aan de aanwezigen! De heer Boelen heeft zich bereid verklaard enkele malen per jaar de actualiteiten in ons havengebied in dichtvorm met u en ons te delen. U kunt het gedicht hier nalezen.

De heer Hans Glaubitz heeft afgelopen maand samen met enkele aanwezigen de Havenclub duidelijk gemaakt dat er voor ons allen nog werk in het verschiet ligt. De heren hebben toegelicht dat de Gemeente(raad) en inwoners van Amsterdam het Havengebied en de daarbij behorende belangen ook voor Amsterdam niet goed of duidelijk genoeg in gedachten hebben.

Het traditionele Captains dinner viel uiteraard weer bijzonder in de smaak, waarvoor dank aan de kok en de keuken! Ook dank aan Willem van der Horst, die namens Paoleum BV de wijn heeft gesponsord.

Bekijk hier de foto's van Peter Maanders van het Captains dinner van 18 januari 2018.