Havenclub 16 juni 2016

De Havenclubavond van 16 juni speelde zich weer af in Restaurant IJmond. Onder voorzitterschap van Paul Brink werd Harco Groen, HSEQ manager bij Damen, als nieuw lid geĆÆntroduceerd. Het verbaasde diverse aanwezigen dat de heer Groen of een ander van Damen nog niet eerder lid was geworden. De heer Groen van Damen nam daarbij in eerste instantie de verantwoordelijkheid op zich, maar die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk net zo goed bij eenieder van ons, aangezien het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is personen van dit soort belangrijke organisaties uit onze havens voor te dragen voor het Havenclublidmaatschap. Mocht u dus nog meer waardevolle kandidaten weten, schroom niet hen op voordracht van 2 havenclubleden voor te dragen voor de ballotage!

Rico Luman van ING presenteerde vervolgens de resultaten van een onderzoek van ING naar de noodzaak tot vernieuwing van de Amsterdamse haven. De Amsterdamse haven is nu vooral afhankelijk van natte bulk (44%, waarvan 60% fossiele brandstoffen), droge bulk (44%, waaronder ertsen, kolen, agribulk, minerals e.d.), stukgoed/containers (12%). Daarnaast hebben in 2015 134 zeecruiseschepen en 1.769 riviercruiseschepen Amsterdam aangedaan. De verwachting is dat olie en kolen op termijn uitgefaseerd zullen worden ten faveure van alternatieve energie. Ook andere goederenstromen zullen door de opkomst van robotica, 3D-printen en BIG Data behoorlijk veranderen. Amsterdam zal dus moeten vernieuwen. Amsterdam zet daarbij in op het zijn van een industriƫle hotspot, een internationale hub en op verbondenheid met de stad. Biobased en circulaire economie bieden nieuwe kansen, evenals niet-watergebonden bedrijvigheid op de 2e en 3e lijn in de haven. De presentatie is hier te downloaden. De daarop volgende discussie over bruggen en circulaire economie was bijzonder levendig. James Hallworth liet weten dat het Havenbedrijf bezig is met te onderzoeken waar verbindingen gelegd kunnen worden tussen bedrijven, zodat bijvoorbeeld reststoffen van de een kunnen worden hergebruikt als grondstof voor de ander. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomst van dat onderzoek!

Al met al was het weer een geslaagde avond. Hierna gaan wij voor 2 maanden het zomerreces in, waarna wij u in september weer graan ontmoeten bij de HavenBBQ, die in samenwerking met ORAM en Amports wordt georganiseerd. Wij wensen u een fijne zomer!